AURINKOISIA RATKAISUJA

Palvelut

Tarjoamme yrityksille, maataloudelle ja julkishallinnolle ratkaisuja ja palveluja, jotka mahdollistavat toiminnan kehittämisen energiatehokkaaksi.

Energiatehokkuus tuo yritykselle säästöjä, jotka suoraan parantavat liiketoiminnan tulosta. Samalla saatte toiminnallenne positiivisemman imagon energiatehokkaiden ja resurssiviisaiden ratkaisujen käyttäjänä niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneidenkin näkökulmasta.

Suomessa yhteiskunta tukee energiatehokkaiden ratkaisujen hankintaa. Yritysten sekä kuntien on mahdollista saada energiansäästöratkaisuihin investointiavustusta. Aurinkokuningas auttaa Business Finland energiatukihakemuksen ja myös maatalouden tukien hakemisessa. Tällöin investointi aurinkoenergiaratkaisuihin on mahdollisimman kannattavaa.

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT

Aurinkosähköjärjestelmä on vähintään 30-40 vuotta käytössä oleva investointi. Sen osien ja asennuksen laadulla on suuri merkitys investoinnin elinajan kannattavuuteen. Aurinkokuningas toimittaa pohjoisiin ilmasto-olosuhteisiin parhaat ratkaisut.

Usein aurinkosähköjärjestelmien hankinnoista päättävät eivät huomioi riittävästi hankinnan kannattavuuden ja järjestelmän eliniän kannalta tärkeitä asioita. Aurinkokuninkaalla on kokemusta erilaisista asennustavoista, useamman toimittajan paneeleista, asennustelineistä, inverttereistä sekä johdotuksista.

Oikea asennustapa ja -paikka on tärkeä osa laadukasta järjestelmää. Ammattimainen asennus tehdään korkealuokkaisia asennustarvikkeita käyttäen ja kattotyypin mukaan tulee valita parhaat kiinnitystarvikkeet. Voi myös olla ettei järjestelmää kannata asentaa suunnitellulle katolle.

Välitämme Suomen Teollisuuskatot Oy:n maahantuomia AlkorPlan PVC -katteilla tehtäviä vesikattoratkaisuja, jotka sopivat nykyrakentamisen koviin laatuvaatimuksiin. AlkorPlan on PVC -muovista valmistettu yksikerroskate, jolla voidaan tehdä entistä paloturvallisempia ja ympäristöystävällisempiä pitkän elinkaaren kattoratkaisuja.

AlkorBright on kate, joka viilentää kesällä. Kun aurinko paistaa kattoon, valkoinen kate heijastaa suurimman osan lämmöstä takaisin. Mikäli rakennuksessa hyödynnetään aurinkoenergiaa, AlkorBright parantaa aurinkokennojen hyötysuhdetta 3-4 % heijastamalla hajavaloa enemmän kennoihin ja pitämällä kennot alhaisemmassa lämpötilassa.

AlkorSolar-kiinnitysprofiileilla aurinkopaneelit voidaan kiinnittää PVC-vesikatteeseen ilman reikiä ja todella tukevasti.

VESIKATTORATKAISUT

Olemme kiinnostuneita myös muista edustuksista. Jos sinulla on mielenkiintoinen aurinkoenergiaan liittyvä ratkaisu, ole yhteydessä.

Voimme molemmat hyötyä yhteistyöstä.

KONSULTOINTI

Koska meiltä on kysytty myös aurinkoenergiakonsultointia, olemme lisänneet ne palveluihin. Kokemusta meiltä on aiemmin esim. julkishallinnon IT-konsultointipalvelujen ja ratkaisujen tarjoajana. Meillä on myös yli kahden vuoden kokemus yrityksille ja julkishallinnolle tarjottavien aurinkosähkö-järjestelmien tarjoamisesta. Lisäksi meillä on yli 20 vuoden kokemus elektroniikan maahantuonnista ja tukkukaupasta merkittävien kansainvälisestikin tunnettujen tuotemerkkien parissa.


Emme tiedä kaikkea aurinkosähköstä, sillä kukaan Suomessa ei tiedä. Ala on uusi ja näkemyksemme perustuvat siihen miten aurinko-energiainvestoinnit ovat edenneet maissa joissa aurinkoenergian hyödyntäminen on Suomea pidemmällä.

Olemme olleet mukana hankkeissa joissa on rakennettu jo yli 1 000 kWp aurinkosähköjärjestelmiä Etelä-Suomeen niin kotitalous kuin yrityskohteisiin. Olemme asentaneet useampaa erimerkkistä invertteriä, paneelia ja telinejärjestelmiä monenlaisille katolle. Referenssejä on tuossa koko ajan lisää ja sivuillamme on tällä hetkellä vain osa kohteista.

Aurinkovoimalaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon mm. ilmansuunta, asennuskulma ja paneelien varjostumat. Esim. varjostavat puut ja piiput heikentävät tuottoa. Ennen voimalan hankintaa kannattaa siis pyytää alustava katselmus, jossa selvitetään energiantarve, paikan tuottopotentiaali ja asennuskohteen vaativuus. Näin varmistetaan se, että voimala valitaan, mitataan ja hinnoitellaan oikein. Oikein suunniteltu voimala tuottaa energiaa varhaisesta kevättalvesta myöhäiseen syksyyn.

ASENNUKSET

Osallistumalla asennusprojekteihin ylläpidämme tietotaitoa erilaisista aurinkosähköjärjestelmistä ja niihin liittyvistä järjestelmä-komponenteista. Toteutamme myös muille PVC-katoille aurinkosähköjärjestelmään liittyviä kattoasennustöitä. Asennustyöt tehdään yhteistyössä luotettavien sopimuskumppanien kautta. 

Noudatamme seuraavia Suomen Standardisoimisliiton määräyksiä:

 

  • IEC 62548:2016:fi. Aurinkosähköpaneelistot. Suunnitteluvaatimukset.

  • SFS-EN 50380:2017. Aurinkosähköpaneelien merkintä- ja dokumentaatiovaatimukset

  • SFS-EN 62446-1:2016 + A1:2018. Aurinkosähköjärjestelmät. Vaatimukset dokumentaatiolle, kunnossapidolle ja testaamiselle.

  • Facebook

NÄIDEN KUMPPANEIDEN KANSSA TOTEUTETAAN PARHAAT RATKAISUT

AURINKOKUNINGASKUNTA

SUOMEN TEOLLISUUSKATOT OY

Aurinkosähköjärjestelmät

Vesikattoratkaisut

AURINKOKUNINGAS OY

Kokemuksemme elektroniikan myynnistä on jo yli 25 vuoden mittainen ja omaamme kokemusta myös ammattielektroniikan ja erilaisten sovellusratkaisujen B2B-myynnistä. Meiltä löytyy yrittäjiä jo useammassa sukupolvessa. Pidämme kiinni siitä minkä lupaamme ja olemme itse lupauksiemme takana. Tyytyväinen asiakas takaa toimeentulomme.

YHTEYDENOTTO

Jarmo Saikkonen +358 40 682 9949

©2018 aurinkokuningas.fi Hakukoneoptimoidut kotisivut ja verkkoläsnäolo

LuotettavaKumppaniyritys